دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×
.swal-overlay

فروش عمده محصولات 121

خرید عمده سرویس 41 پارچه
 • سرویس 41 پارچه
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 1 عدد
 • قیمت یک عدد : 420,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 420,000 تومان
خرید عمده سرویس 36 پارچه
 • سرویس 36 پارچه
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 1 عدد
 • قیمت یک عدد : 420,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 420,000 تومان
خرید عمده مجمع سوپر
 • مجمع سوپر
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 99,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 594,000 تومان
خرید عمده مجمع بزرگ
 • مجمع بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • قیمت یک عدد : 72,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 580,000 تومان
خرید عمده مجمع کوچک
 • مجمع کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 10 عدد
 • قیمت یک عدد : 49,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 495,000 تومان
خرید عمده سینی گرد کنگره بزرگ
خرید عمده سینی گرد کنگره متوسط
خرید عمده سینی چهارگوش کوچک
خرید عمده سینی چهارگوش متوسط
خرید عمده سینی چهارگوش بزرگ
خرید عمده کاسه بزرگ کودک
 • کاسه بزرگ کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 120 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 900,000 تومان
خرید عمده کاسه کوچک کودک
 • کاسه کوچک کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,008,000 تومان
خرید عمده بشقاب کودک
 • بشقاب کودک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 78 عدد
 • قیمت یک عدد : 9,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 702,000 تومان
خرید عمده میوه خوری پایه دار مربع
خرید عمده اردور خوری پنج خانه
خرید عمده سرویس کودک 6پارچه
خرید عمده ظرف میوه 6 ضلعی
 • ظرف میوه 6 ضلعی
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 27,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 330,000 تومان
خرید عمده ظرف میوه گرد بزرگ
خرید عمده ظرف میوه گرد کوچک
خرید عمده سینی گرد دسته دار
خرید عمده سینی مینی طرح استار
خرید عمده سینی سلف بزرگ
 • سینی سلف بزرگ
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 54,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 654,000 تومان
خرید عمده سینی سلف متوسط
 • سینی سلف متوسط
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 28,050 تومان
 • قیمت یک کارتن : 673,200 تومان
خرید عمده سینی کوچک
 • سینی کوچک
 • برند: 121
 • تعداد در کارتن: 32 عدد
 • قیمت یک عدد : 24,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 768,000 تومان