دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کیف برای موارد خاص

خرید عمده کیف تجهیزات بهداشتی و نگهداری اسپری و ژل ضدعفونی کننده
  • قیمت یک عدد : 14,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : 1,450,000 تومان
خرید عمده کیف تجهیزات و لوازم بهداشتی و ضدعفونی
  • قیمت یک عدد : 32,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 3,200,000 تومان