دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کود ترکیبی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده کود مخصوص انار تتاکو MORESPRAY وزن 10 کیلوگرم کود مخصوص انار تتاکو MORESPRAY وزن 10 کیلوگرم تتاکو 2 بسته 270,000 تومان 540,000 تومان
2 خرید عمده کود NPK 10 8 40 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم کود NPK 10 8 40 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
3 خرید عمده کود NPK 34 10 10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم کود NPK 34 10 10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
4 خرید عمده کود اختصاصی زعفران MORESPRAY Saffron وزن 1 کیلوگرم کود اختصاصی زعفران MORESPRAY Saffron وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 بسته 27,000 تومان 270,000 تومان
5 خرید عمده کود NPK 20 20 20 تتاکو MORESPRAY بسته یک کیلوگرمی کود NPK 20 20 20 تتاکو MORESPRAY بسته یک کیلوگرمی تتاکو 10 عدد 31,000 تومان 310,000 تومان
6 خرید عمده کود NPK 20 20 20 تتاکو NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم کود NPK 20 20 20 تتاکو NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 31,000 تومان 310,000 تومان
7 خرید عمده کود NPK 10 10 25 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم کود NPK 10 10 25 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
8 خرید عمده کود NPK 23 3 23 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم کود NPK 23 3 23 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
9 خرید عمده کود کامل AYSA NPK 20 20 20 وزن 10 کیلوگرم کود کامل AYSA NPK 20 20 20 وزن 10 کیلوگرم تتاکو 2 بسته 299,000 تومان 598,000 تومان
10 خرید عمده کود مونو فسفات پتاسیم تتاکو AYSA 00 52 34 وزن 1 کیلوگرم کود مونو فسفات پتاسیم تتاکو AYSA 00 52 34 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 37,000 تومان 370,000 تومان
11 خرید عمده کود AYSA NPK 10 10 25 وزن 1 کیلوگرم کود AYSA NPK 10 10 25 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
12 خرید عمده کود سولفات روی تتاکو AYSA ZN وزن 1 کیلوگرم کود سولفات روی تتاکو AYSA ZN وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
13 خرید عمده کود مخصوص توت فرنگی AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص توت فرنگی AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
14 خرید عمده کود مخصوص گیاهان زینتی AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص گیاهان زینتی AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
15 خرید عمده کود مخصوص کشت پنبه AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص کشت پنبه AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 25,500 تومان 255,000 تومان
16 خرید عمده کود مخصوص یونجه AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص یونجه AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 25,500 تومان 255,000 تومان
17 خرید عمده کود مخصوص درخت مرکبات AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص درخت مرکبات AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
18 خرید عمده کود مخصوص سبزیجات AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص سبزیجات AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 25,500 تومان 255,000 تومان
19 خرید عمده کود اوره فسفات AYSA 17 44 00 وزن 1 کیلوگرم کود اوره فسفات AYSA 17 44 00 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 36,500 تومان 365,000 تومان
20 خرید عمده کود مخصوص کیوی AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص کیوی AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
21 خرید عمده کود مخصوص هندوانه AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص هندوانه AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,500 تومان 265,000 تومان
22 خرید عمده کود سولفات آهن Fe AYSA وزن 1 کیلوگرم کود سولفات آهن Fe AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 12,500 تومان 125,000 تومان
23 خرید عمده کود مخصوص سیب زمینی تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص سیب زمینی تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,500 تومان 265,000 تومان
24 خرید عمده کود مخصوص درخت گردو AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص درخت گردو AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
25 خرید عمده کود مخصوص درختان میوه AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص درختان میوه AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
26 خرید عمده کود مونو آمونیوم فسفات تتاکو AYSA 13 61 00 وزن 1 کیلوگرم کود مونو آمونیوم فسفات تتاکو A