دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کشاورزی

خرید عمده کود NPK 10 8 40 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم
 • قیمت یک کیلوگرم : 27,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 270,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,000 تومان
خرید عمده کود NPK 34 10 10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم
 • قیمت یک کیلوگرم : 27,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 270,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,000 تومان
خرید عمده زیتون سبز زیتون سرا
خرید عمده کره پسته نوحا
خرید عمده کرم پسته نوحا
خرید عمده عدس 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 19,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 190,000 تومان
خرید عمده لپه 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 23,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 235,000 تومان
خرید عمده لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 24,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 240,000 تومان
خرید عمده لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 24,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 240,000 تومان
خرید عمده نخود 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 11,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 110,000 تومان
خرید عمده مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 19,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 190,000 تومان
خرید عمده زیتون سوپر ویژه شیشه ۷۰۰ گرمی
 • قیمت یک عدد : 14,750 تومان
 • قیمت یک کارتن :