دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کتاب

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده کتاب عیب یابی خودروهای انژکتوری کتاب عیب یابی خودروهای انژکتوری ای ام 50 عدد 5,000 تومان 250,000 تومان
2 خرید عمده زیارت عاشورا زیارت عاشورا کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 1,600 تومان 160,000 تومان
3 خرید عمده جوشن کبیر جوشن کبیر کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 1,800 تومان 180,000 تومان
4 خرید عمده چادری برای عصمت چادری برای عصمت کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 2,400 تومان 240,000 تومان
5 خرید عمده ماجرا های خپلی ماجرا های خپلی کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 2,400 تومان 240,000 تومان
6 خرید عمده پرنده کوچولو در سرزمین اژدها پرنده کوچولو در سرزمین اژدها کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 2,400 تومان 240,000 تومان
7 خرید عمده کتاب شعر و رنگ آمیزی کتاب شعر و رنگ آمیزی کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 2,400 تومان 240,000 تومان
8 خرید عمده کتاب وصیت نامه کتاب وصیت نامه کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 2,000 تومان 200,000 تومان
9 خرید عمده کتاب وصیت نامه شرعی و قانونی کتاب وصیت نامه شرعی و قانونی کتب و محصولات مذهبی 100 عدد 2,000 تومان 200,000 تومان
10 خرید عمده ارتباط با خدا ارتباط با خدا کتب و محصولات مذهبی 30 عدد 4,000 تومان 120,000 تومان
خرید عمده کتاب عیب یابی خودروهای انژکتوری
 • قیمت یک عدد : 5,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 250,000 تومان
خرید عمده زیارت عاشورا
 • قیمت یک عدد : 1,600 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 160,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده جوشن کبیر
 • قیمت یک عدد : 1,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 180,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده چادری برای عصمت
 • قیمت یک عدد : 2,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 240,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 8,000 تومان
خرید عمده ماجرا های خپلی
 • قیمت یک عدد : 2,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 240,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 8,000 تومان
خرید عمده پرنده کوچولو در سرزمین اژدها
 • قیمت یک عدد : 2,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 240,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 8,000 تومان
خرید عمده کتاب شعر و رنگ آمیزی
 • قیمت یک عدد : 2,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 240,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 8,000 تومان
خرید عمده کتاب وصیت نامه
 • قیمت یک عدد : 2,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 200,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 5,000 تومان
خرید عمده کتاب وصیت نامه شرعی و قانونی