دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کاسه یکبار مصرف

خرید عمده کاسه خورشتی 300cc با درب تزریق
 • قیمت یک عدد : 565 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 113,000 تومان
خرید عمده ظرف گیاهی خورشتی 300 سی سی دهانه 105
 • قیمت یک عدد : 250 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 150,000 تومان
خرید عمده کاسه صدفی 350 سی سی به زیست
 • قیمت یک عدد : 205 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 123,000 تومان
خرید عمده ظرف گیاهی خورشتی 400 سی سی دهانه 105
 • قیمت یک عدد : 350 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 210,000 تومان
خرید عمده ظرف گیاهی خورشتی 500 سی سی دهانه 125
 • قیمت یک عدد : 365 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 219,000 تومان
خرید عمده کاسه صدفی 1000 سی سی به زیست
 • قیمت یک عدد : 480 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 144,000 تومان