دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده پد و کاغذ بهداشتی

خرید عمده دستمال اقتصادی 10 عددی
 • قیمت یک بسته : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 120,000 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی لوکس طلاکوب300برگRoseGoldپلاس وی
 • قیمت یک عدد : 9,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 324,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,860 تومان
خرید عمده دستمال توالت 4 رول 4 لایه Colorant پلاس وی
 • قیمت یک بسته : 16,350 تومان
 • قیمت یک کارتن : 163,500 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 21,800 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 200 برگ زرد پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 5,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,400 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 6,850 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 200 برگ بنفش پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 5,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,400 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 6,850 تومان
خرید عمده دستمال حوله2رول 4لایهGoldConceptپلاس وی
 • قیمت یک بسته : 13,200 تومان
 • قیمت یک کارتن : 132,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 18,350 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی لوکس طلاکوب300برگLuxuryRoseپلاس وی
 • قیمت یک عدد : 9,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 324,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,860 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی جیبی کلرسون
 • قیمت یک بسته : 45,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 630,000 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 300 برگ سورمه ای پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 256,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,650 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 300 برگ رزصورتی پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 256,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,650 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 200 برگ قرمز پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 5,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,400 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 6,850 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 200 برگ سبز پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 5,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,400 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 6,850 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 300 برگ رز قرمز پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 256,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,650 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 300 برگ happy family پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 256,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,650 تومان
خرید عمده دستمال کاغذی 300 برگ زرد پلاس وی
 • قیمت یک عدد : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 256,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,650 تومان
خرید عمده دستمال توالت ۹ قلو گرین لند مدل دلسی
 • قیمت یک بسته : 58,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : 350,400 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 62,500 تومان
خرید عمده دستمال توالت ۲ قلو گرین لند مدل دلسی
 • قیمت یک بسته : 9,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 235,200 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,100 تومان
خرید عمده دستمال توالت ۴ قلو نازگل مدل دلسی
 • قیمت یک بسته : 24,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 288,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 27,300 تومان