دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده پخش آلومینیوم ظرف

خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105
 • قیمت یک عدد : 495 تومان
 • قیمت یک کارتن : 495,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114
 • قیمت یک عدد : 695 تومان
 • قیمت یک کارتن : 695,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230
 • قیمت یک عدد : 695 تومان
 • قیمت یک کارتن : 347,500 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 240
 • قیمت یک عدد : 845 تومان
 • قیمت یک کارتن : 422,500 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مستطیل
 • قیمت یک عدد : 345 تومان
 • قیمت یک کارتن : 345,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 330
 • قیمت یک عدد : 1,495 تومان
 • قیمت یک کارتن : 598,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرس کد 111
 • قیمت یک عدد : 445 تومان
 • قیمت یک کارتن : 445,000 تومان
خرید عمده ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب
 • قیمت یک عدد : 670 تومان
 • قیمت یک کارتن : 670,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس 105 پارس به همراه درب
 • قیمت یک عدد : 505 تومان
 • قیمت یک کارتن : 252,500 تومان
خرید عمده ظرف خورشتی چهارگوش کد 728 با درب
 • قیمت یک عدد : 335 تومان
 • قیمت یک کارتن : 335,000 تومان
خرید عمده ظرف چیپس و پنیر کد 102 بدون درب
 • قیمت یک عدد : 275 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,000 تومان
خرید عمده ظرف نیم پرس پارسه کد 111 با درب
 • قیمت یک عدد : 435 تومان
 • قیمت یک کارتن : 435,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب
 • قیمت یک عدد : 505 تومان
 • قیمت یک کارتن : 505,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس ارتفاع کوتاه با درب
 • قیمت یک عدد : 530 تومان
 • قیمت یک کارتن : 530,000 تومان
خرید عمده ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب
 • قیمت یک عدد : 595 تومان
 • قیمت یک کارتن : 297,500 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس هیرو کد 110 با درب
 • قیمت یک عدد : 500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 375,000 تومان
خرید عمده ظرف سه پرسی 116 با درب
 • قیمت یک عدد : 1,030 تومان
 • قیمت یک کارتن : 515,000 تومان