دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده پاکت بسته بندی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده پاکت پستی خشتی پاکت پستی خشتی آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده پاکت پستی حبابدار ملخی پاکت پستی حبابدار ملخی آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده پاکت B5 نایلون مشکی پاکت B5 نایلون مشکی آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده پاکت پستی B5 حبابدار پاکت پستی B5 حبابدار آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده پاکت A4 نایلون مشکی پاکت A4 نایلون مشکی آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده پاکت A4 حبابدار پاکت A4 حبابدار آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده پاکت پستی +A4 نایلون مشکی پاکت پستی +A4 نایلون مشکی آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده پاکت پستی +A4 حبابدار پاکت پستی +A4 حبابدار آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده پاکت پستی مدل حبابدار کد ۲۰۳ سایز A3 پاکت پستی مدل حبابدار کد ۲۰۳ سایز A3 حباب کارتن 25 عدد 2,300 تومان 57,500 تومان
10 خرید عمده پاکت پستی مدل حبابدار کد 205 سایز B5 پاکت پستی مدل حبابدار کد 205 سایز B5 حباب کارتن 50 عدد 1,300 تومان 65,000 تومان
11 خرید عمده پاکت پستی مدل محرمانه کد ۱۰۵ سایز B5 پاکت پستی مدل محرمانه کد ۱۰۵ سایز B5 حباب کارتن 100 عدد 1,100 تومان 110,000 تومان
12 خرید عمده پاکت پستی A3 با نایلون مشکی مخصوص محموله های محرمانه پاکت پستی A3 با نایلون مشکی مخصوص محموله های محرمانه آذرخش 50 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
13 خرید عمده پاکت پستی حبابدار سایز A3 پاکت پستی حبابدار سایز A3 آذرخش 25 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
14 خرید عمده پاکت پستی مدل محرمانه کد 103 سایز A3 پاکت پستی مدل محرمانه کد 103 سایز A3 حباب کارتن 100 عدد 2,100 تومان 210,000 تومان
خرید عمده پاکت پستی خشتی
خرید عمده پاکت پستی حبابدار ملخی
خرید عمده پاکت B5 نایلون مشکی
خرید عمده پاکت پستی B5 حبابدار
خرید عمده پاکت A4 نایلون مشکی
خرید عمده پاکت A4 حبابدار
خرید عمده پاکت پستی +A4 نایلون مشکی