دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده هدایای تبلیغاتی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده کلاه نقابدار تجهیز صنعت آرمانی کلاه نقابدار تجهیز صنعت آرمانی آرمانی 100 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده کیف آرایشی تولید سفارشی همراه با چاپ کیف آرایشی تولید سفارشی همراه با چاپ سسمی 24 عدد 20,000 تومان 480,000 تومان
3 خرید عمده کیف آرایشی تلقی همراه با چاپ لوگو کیف آرایشی تلقی همراه با چاپ لوگو سسمی 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده کیف لوازم آرایش تبلیغاتی کیف لوازم آرایش تبلیغاتی سسمی 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
5 خرید عمده کیف لوازم آرایشی و بهداشتی کیف لوازم آرایشی و بهداشتی سسمی 24 عدد 29,000 تومان 696,000 تومان
6 خرید عمده کیف آرایشی همراه با چاپ لوگو کیف آرایشی همراه با چاپ لوگو سسمی 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده کیف سفارشی لوازم آرایش کیف سفارشی لوازم آرایش سسمی 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده کیف غذا کول باکس سسمی کیف غذا کول باکس سسمی سسمی 6 عدد 45,000 تومان 270,000 تومان
9 خرید عمده کیف طلقی سفارشی همراه با چاپ لوگو کیف طلقی سفارشی همراه با چاپ لوگو سسمی 24 عدد 28,000 تومان 672,000 تومان
10 خرید عمده کیف طلقی سسمی کیف طلقی سسمی سسمی 12 عدد 23,000 تومان 276,000 تومان
11 خرید عمده کیف آرایشی tpu کوچک کیف آرایشی tpu کوچک سسمی 24 عدد 20,000 تومان 480,000 تومان
12 خرید عمده کیف غذای خانواده کول باکس کیف غذای خانواده کول باکس سسمی 5 عدد 65,000 تومان 325,000 تومان
13 خرید عمده کیف غذا کول باکس سسمی 202 کیف غذا کول باکس سسمی 202 سسمی 5 عدد 52,000 تومان 260,000 تومان
خرید عمده کیف آرایشی تولید سفارشی همراه با چاپ
  • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 480,000 تومان
خرید عمده کیف لوازم آرایش تبلیغاتی
  • قیمت یک عدد : 18,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 432,000 تومان
خرید عمده کیف لوازم آرایشی و بهداشتی
  • قیمت یک عدد : 29,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 696,000 تومان
خرید عمده کیف سفارشی لوازم آرایش
خرید عمده کیف غذا کول باکس سسمی
  • قیمت یک عدد : 45,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 270,000 تومان
خرید عمده کیف طلقی سفارشی همراه با چاپ لوگو
  • قیمت یک عدد : 28,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 672,000 تومان