دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده متالورژی و مواد اولیه شیمیایی

خرید عمده کود بایو فسفر
خرید عمده کیتوزان
  • قیمت یک کیلوگرم : 6,500,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 6,500,000 تومان
خرید عمده کربنات کلسیم
  • قیمت یک کیلوگرم : 100 تومان
  • قیمت یک کارتن : 100,000 تومان
خرید عمده دی کلرو متان
  • قیمت یک عدد : 150,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 600,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 170,000 تومان
خرید عمده استو نیتریل
  • قیمت یک عدد : 240,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 960,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 260,000 تومان