دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده لوله و اتصالات

خرید عمده زانو درزدار گازی
  • قیمت یک عدد : 3,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 600,000 تومان
خرید عمده سردنده
  • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
  • قیمت یک کارتن : 630,000 تومان
خرید عمده تبدیل
  • قیمت یک عدد : 38,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 5,700,000 تومان