دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده لوازم و تجهیزات باغ

خرید عمده بادبزن روبیک پلاستیکی کد 00302001
 • قیمت یک عدد : 1,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 375,000 تومان
خرید عمده مینی منقل
 • قیمت یک عدد : 6,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 120,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سینی نشا
 • قیمت یک عدد : 6,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 130,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 9,000 تومان
خرید عمده خزه مصنوعی
خرید عمده گلدان بانوشاک 3 قلو
خرید عمده گلدان طبقاتی پرژین
خرید عمده زغال چینی بسته بندی کوچک دکتر کوال
 • قیمت یک بسته : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 192,000 تومان
خرید عمده زغال چینی بسته بندی بزرگ دکتر کوال
 • قیمت یک بسته : 14,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
خرید عمده زغال چینی فله رکورد
 • قیمت یک بسته : 55,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 55,000 تومان
خرید عمده منقل مسافرتی همه کاره لیوزاد
 • قیمت یک عدد : 32,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 3,200,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 70,000 تومان
خرید عمده تایمر آبیاری کشاورزی
 • قیمت یک عدد : 600,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 600,000 تومان
خرید عمده کباب‌پز روگازی