دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده قطعات لوازم خانگی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سایه بان کولر آبی مدل A 1 سایه بان کولر آبی مدل A 1 تکنوپیک 6 عدد 100,000 تومان 600,000 تومان
2 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1210 کاور ماشین لباسشویی 1210 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
3 خرید عمده کاور ماشین لباسشوی 1211 کاور ماشین لباسشوی 1211 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
4 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1212 کاور ماشین لباسشویی 1212 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
5 خرید عمده کاور ماشین لباسشوی 1213 کاور ماشین لباسشوی 1213 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
6 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1214 کاور ماشین لباسشویی 1214 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
7 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1215 کاور ماشین لباسشویی 1215 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
8 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 12116 کاور ماشین لباسشویی 12116 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
9 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1217 کاور ماشین لباسشویی 1217 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
10 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1218 کاور ماشین لباسشویی 1218 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
11 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1219 کاور ماشین لباسشویی 1219 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
12 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1220 کاور ماشین لباسشویی 1220 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
13 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1221 کاور ماشین لباسشویی 1221 دیاموند 96 عدد 25,000 تومان 2,400,000 تومان
14 خرید عمده کاور ماشین لباسشویی 1222 کاور ماشین لباسشویی 1222 دیاموند