دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده فویل آلومینیومی

خرید عمده فویل هیرو عرض 30 یک کیلویی ناخالص
 • قیمت یک کیلوگرم : 41,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 984,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 20 یک کیلویی ناخالص
 • قیمت یک کیلوگرم : 42,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,050,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 45 یک کیلویی ناخالص
 • قیمت یک کیلوگرم : 41,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 984,000 تومان
خرید عمده فویل 30 سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 38,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 776,000 تومان
خرید عمده فویل 20 سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 39,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 786,000 تومان
خرید عمده فویل 45سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 38,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 776,000 تومان