دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده فایل کشویی و دراور

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده مینی دراور 3 طبقه مینی دراور 3 طبقه کامل 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده مینی دراور 4 طبقه مینی دراور 4 طبقه کامل 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده دراور 3 طبقه دراور 3 طبقه کامل 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده دراور 4 طبقه دراور 4 طبقه کامل 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده فایل فریسا سایز 1 فایل فریسا سایز 1 زیبا 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده فایل کشویی زیبا 2 طبقه فایل کشویی زیبا 2 طبقه زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده فایل کشویی زیبا 3 طبقه فایل کشویی زیبا 3 طبقه زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده فایل کشویی زیبا 4 طبقه فایل کشویی زیبا 4 طبقه زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده فایل کشویی زیبا 5 طبقه فایل کشویی زیبا 5 طبقه زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده مینی دراور 3 طبقه
خرید عمده مینی دراور 4 طبقه
خرید عمده دراور 3 طبقه
خرید عمده دراور 4 طبقه
خرید عمده فایل فریسا سایز 1