دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده غذای نیمه اماده

خرید عمده ناگت کودکان 450 گرمی
 • قیمت یک بسته : 21,240 تومان
 • قیمت یک کارتن : 254,880 تومان
خرید عمده پاپ چیز 450 گرمی
 • قیمت یک عدد : 23,160 تومان
 • قیمت یک کارتن : 277,920 تومان
خرید عمده پاپ چیک 450 گرمی
 • قیمت یک عدد : 21,240 تومان
 • قیمت یک کارتن : 254,880 تومان
خرید عمده فلافل 950 گرمی
 • قیمت یک بسته : 20,700 تومان
 • قیمت یک کارتن : 165,600 تومان
خرید عمده شنیسل مرغ فرمینگ 950 گرمی
 • قیمت یک عدد : 33,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 264,000 تومان
خرید عمده فلافل 900گرمی
خرید عمده ناگت مرغ سوخاری 450 گرمی
 • قیمت یک عدد : 17,700 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,400 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 29,500 تومان
خرید عمده ناگت مرغ سوخاری 950 گرمی
 • قیمت یک بسته : 33,600 تومان
 • قیمت یک کارتن : 268,800 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 560,000 تومان