دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده صنایع دستی چوبی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سرمه دان چوبی سرمه دان چوبی مس کالا 20 عدد 14,000 تومان 280,000 تومان
2 خرید عمده خوش بو کننده چوبی لوکس خوش بو کننده چوبی لوکس ۲۱ 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده نعل آویز نعل آویز بامبوجان 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده زنگوله بالای در زنگوله بالای در بامبوجان 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده گلدان رومیزی مدل افشان گلدان رومیزی مدل افشان بامبوجان 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده سرکلیدی خاتم سرکلیدی خاتم مس کالا 20 عدد 16,000 تومان 320,000 تومان
7 خرید عمده قلمدان خاتم قلمدان خاتم مس کالا 5 عدد 49,000 تومان 245,000 تومان
8 خرید عمده جعبه جواهرات خاتم جعبه جواهرات خاتم مس کالا 5 عدد 38,000 تومان 190,000 تومان
خرید عمده سرمه دان چوبی
 • قیمت یک عدد : 14,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 280,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 25,000 تومان
خرید عمده خوش بو کننده چوبی لوکس
خرید عمده نعل آویز
خرید عمده زنگوله بالای در
خرید عمده سرکلیدی خاتم
 • قیمت یک عدد : 16,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 320,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 30,000 تومان
خرید عمده قلمدان خاتم
 • قیمت یک عدد : 49,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 245,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 75,000 تومان
خرید عمده جعبه جواهرات خاتم
 • قیمت یک عدد : 38,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 190,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 60,000 تومان