دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده شربت گیاهی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده عصاره خوراکی مقل ازرق عصاره خوراکی مقل ازرق کرویا 12 عدد 17,250 تومان 207,000 تومان
2 خرید عمده عصاره بوقناق عصاره بوقناق کرویا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی تقویت قوای جنسی شربت عرقیات ترکیبی تقویت قوای جنسی زوریک 24 عدد 5,000 تومان 120,000 تومان
4 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی فشار خون شربت عرقیات ترکیبی فشار خون زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
5 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی لاغری شربت عرقیات ترکیبی لاغری زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
6 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی چاق کننده شربت عرقیات ترکیبی چاق کننده زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
7 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی کبد شربت عرقیات ترکیبی کبد زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
8 خرید عمده عصاره خوراکی بره موم عصاره خوراکی بره موم کرویا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده عصاره خوراکی فراسیون عصاره خوراکی فراسیون کرویا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده بسته درمانی هلیکوباکتر پیلوری بسته درمانی هلیکوباکتر پیلوری کرویا 12 بسته 150,000 تومان 1,800,000 تومان
11 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی دیابت شربت عرقیات ترکیبی دیابت زوریک 24 عدد 9,000 تومان 216,000 تومان
خرید عمده عصاره خوراکی مقل ازرق
 • قیمت یک عدد : 17,250 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 207,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 23,000 تومان
خرید عمده عصاره بوقناق
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی تقویت قوای جنسی
 • قیمت یک عدد : 5,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 120,000 تومان
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی فشار خون
 • قیمت یک عدد : 6,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 144,000 تومان
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی لاغری
 • قیمت یک عدد : 6,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 144,000 تومان
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی چاق کننده
 • قیمت یک عدد : 6,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 144,000 تومان
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی کبد
 • قیمت یک عدد : 6,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 144,000 تومان
خرید عمده عصاره خوراکی بره موم
خرید عمده عصاره خوراکی فراسیون
خرید عمده بسته درمانی هلیکوباکتر پیلوری
 • قیمت یک بسته : 150,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,800,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 199,000 تومان
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی دیابت
 • قیمت یک عدد : 9,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 216,000 تومان