دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سطل یکبار مصرف

خرید عمده سطل گیاهی 1800 سی سی به زیست دهانه 175
 • قیمت یک عدد : 760 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 171,000 تومان
خرید عمده سطل گیاهی 900 سی سی به زیست دهانه 125
 • قیمت یک عدد : 445 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 267,000 تومان
خرید عمده سطل گیاهی 1500 سی سی به زیست
 • قیمت یک عدد : 720 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 162,000 تومان
خرید عمده سطل مدل مایکروویو ۶۱۰ طب پلاستیک کارتن ۲۰۰ عددی
 • قیمت یک عدد : 1,296 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 259,200 تومان
خرید عمده سطل مدل مایکروویو ۷۵۰ طب پلاستیک کارتن ۱۵۰ عددی
 • قیمت یک عدد : 1,685 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 252,750 تومان
خرید عمده سطل مدل مایکروویو ۱۱۰۰ طب پلاستیک کارتن ۱۵۰ عددی
 • قیمت یک عدد : 1,944 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 291,600 تومان