×

فروش عمده سبد

خرید عمده سبد نان شقایق
 • سبد نان شقایق
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,250 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی شقایق
 • سبد سبزی شقایق
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 1,990 تومان
 • قیمت یک کارتن : 191,040 تومان
خرید عمده سبد تاشو
خرید عمده سبد نازلی
 • سبد نازلی
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,450 تومان
 • قیمت یک کارتن : 248,400 تومان
خرید عمده سبد طبقاتی تاتورا
خرید عمده سبد بافت یاس
 • سبد بافت یاس
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 65,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 390,000 تومان
خرید عمده سبد بافت نسیم
 • سبد بافت نسیم
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 35,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 420,000 تومان
خرید عمده سبد بافت نرگس
 • سبد بافت نرگس
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • قیمت یک عدد : 49,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 392,000 تومان
خرید عمده سبد بافت میوه ساغر سایز 2