دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سبدرخت

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سبد رخت 710 سبد رخت 710 کامل 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده سبد رخت 720 سبد رخت 720 کامل 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده سبد رخت 730 سبد رخت 730 کامل 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده سبد بافت رخت ارغوان سبد بافت رخت ارغوان زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده سبد بافت رخت سرو سبد بافت رخت سرو زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده سبد بافت رخت شمشاد سبد بافت رخت شمشاد زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده سبد بافت رخت صنوبر سبد بافت رخت صنوبر زیبا 2 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده سبد حصیر بافت سوپر سبد حصیر بافت سوپر مونت پلاست 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده سبد حفره دار همه کاره سایز 1 سبد حفره دار همه کاره سایز 1 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده سبد حفره دار همه کاره سایز 2 سبد حفره دار همه کاره سایز 2 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده سبد رخت کاووس سبد رخت کاووس زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده سبد ساوالان سبد ساوالان زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
13 خرید عمده سبد چوبی لباس اطلس سبد چوبی لباس اطلس اطلس 25 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده سبد رخت 710