دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سایر مواد شیمیایی آلی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده کیتوزان کیتوزان اکسیر 1 کیلوگرم 6,500,000 تومان 6,500,000 تومان
2 خرید عمده نرمال هگزان نرمال هگزان مواد شیمیایی فروشگاه لاووازیه 4 عدد 110,000 تومان 440,000 تومان
3 خرید عمده زایلین (زایلن) زایلین (زایلن) مواد شیمیایی فروشگاه لاووازیه 4 عدد 100,000 تومان 400,000 تومان
خرید عمده کیتوزان
  • قیمت یک کیلوگرم : 6,500,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 6,500,000 تومان
خرید عمده نرمال هگزان
  • قیمت یک عدد : 110,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 440,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 120,000 تومان
خرید عمده زایلین (زایلن)
  • قیمت یک عدد : 100,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 400,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 115,000 تومان