دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده زیتون

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده زیتون پرورده ممتاز اوینو زیتون پرورده ممتاز اوینو اوینو 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده زیتون سوپر ویژه شیشه ۷۰۰ گرمی زیتون سوپر ویژه شیشه ۷۰۰ گرمی آنژسپام 6 عدد 14,750 تومان 82,500 تومان
3 خرید عمده زیتون پرورده 6 کیلویی برکه سبز زیتون پرورده 6 کیلویی برکه سبز آنژسپام 1 عدد 149,000 تومان 144,000 تومان
4 خرید عمده زیتون پرورده شیشه 700 گرمی برکه سبز زیتون پرورده شیشه 700 گرمی برکه سبز آنژسپام 6 عدد 23,000 تومان 121,200 تومان
5 خرید عمده زیتون وکیوم ویژه آنژسپام زیتون وکیوم ویژه آنژسپام آنژسپام 12 عدد 10,000 تومان 107,400 تومان
6 خرید عمده زیتون وکیوم سوپر ویژه آنژسپام زیتون وکیوم سوپر ویژه آنژسپام آنژسپام 12 عدد 11,000 تومان 123,000 تومان
7 خرید عمده زیتون وکیوم بی هسته آنژسپام زیتون وکیوم بی هسته آنژسپام آنژسپام 12 عدد 11,500 تومان 123,000 تومان
8 خرید عمده زیتون ویژه پت 7 کیلو خالص آنژسپام زیتون ویژه پت 7 کیلو خالص آنژسپام آنژسپام 1 عدد 117,600 تومان 117,600 تومان
9 خرید عمده زیتون سوپر ویژه فله پت 7 کیلو خالص آنژسپام(برکه سبز) زیتون سوپر ویژه فله پت 7 کیلو خالص آنژسپام(برکه سبز) آنژسپام 1 عدد 140,000 تومان 140,000 تومان
10 خرید عمده زیتون پرورده حلب زیتون پرورده حلب خوش طعم بهار 1 عدد 145,000 تومان 145,000 تومان
خرید عمده زیتون سوپر ویژه شیشه ۷۰۰ گرمی
 • قیمت یک عدد : 14,750 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 82,500 تومان
خرید عمده زیتون پرورده 6 کیلویی برکه سبز
 • قیمت یک عدد : 149,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 144,000 تومان
خرید عمده زیتون پرورده شیشه 700 گرمی برکه سبز
 • قیمت یک عدد : 23,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 121,200 تومان
خرید عمده زیتون وکیوم ویژه آنژسپام
 • قیمت یک عدد : 10,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 107,400 تومان
خرید عمده زیتون وکیوم سوپر ویژه آنژسپام
 • قیمت یک عدد : 11,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 123,000 تومان
خرید عمده زیتون وکیوم بی هسته آنژسپام
 • قیمت یک عدد : 11,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 123,000 تومان
خرید عمده زیتون ویژه پت 7 کیلو خالص آنژسپام
 • قیمت یک عدد : 117,600 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 117,600 تومان