×

فروش عمده زعفران

خرید عمده زعفران یک مثقالی قائنات گلپَران
خرید عمده زعفران یک مثقال به آفرین
خرید عمده زعفران نیم گرمی
خرید عمده زعفران 2 گرمی
  • زعفران 2 گرمی
  • برند: روژگل
  • تعداد در کارتن: 5 عدد
  • قیمت یک عدد : 32,200 تومان
  • قیمت یک کارتن : 161,000 تومان
خرید عمده زعفران 4 گرمی
  • زعفران 4 گرمی
  • برند: روژگل
  • تعداد در کارتن: 2 عدد
  • قیمت یک عدد : 109,700 تومان
  • قیمت یک کارتن : 219,400 تومان