دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده دم کنی پیشبند کاور قابلمه

خرید عمده ست آشپزخانه 6 تکه کد J3
 • ست آشپزخانه 6 تکه کد J3
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 60,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,440,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 76,000 تومان
خرید عمده ست آشپزخانه 12 تکه کد J2
 • ست آشپزخانه 12 تکه کد J2
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 150,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 3,600,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 200,000 تومان
خرید عمده ست آشپزخانه 6 تکه کد J1
 • ست آشپزخانه 6 تکه کد J1
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 45,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,080,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 54,000 تومان
خرید عمده کاور قابلمه کد E3
 • کاور قابلمه کد E3
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 16,000 تومان
خرید عمده ست دمکنی سه تکه کد B1
 • ست دمکنی سه تکه کد B1
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 26,000 تومان
خرید عمده کاور قابلمه کد E1
 • کاور قابلمه کد E1
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 16,000 تومان
خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B2(طرح گلبرگ)
خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B5(طرح گلبرگ)
خرید عمده پیشبند کد A3
 • پیشبند کد A3
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 17,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 408,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 21,000 تومان
خرید عمده ست دم کنی دو تکه کد ‌B3
 • ست دم کنی دو تکه کد ‌B3
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 14,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 336,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 17,000 تومان
خرید عمده ست دمکنی سه تکه کد B6
 • ست دمکنی سه تکه کد B6
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 26,000 تومان