دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده دم کنی پیشبند کاور قابلمه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده دم کنی سه تکه کد B11(طرح گلبرگ) دم کنی سه تکه کد B11(طرح گلبرگ) ماهرو 24 ست 18,000 تومان 432,000 تومان
2 خرید عمده دم کنی سه تکه کد B10(طرح گلبرگ) دم کنی سه تکه کد B10(طرح گلبرگ) ماهرو 24 ست 18,000 تومان 432,000 تومان
3 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B4(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B4(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 18,000 تومان 432,000 تومان
4 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B9(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B9(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 18,000 تومان 432,000 تومان
5 خرید عمده کاور قابلمه کد E4 کاور قابلمه کد E4 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
6 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B2(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B2(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 18,000 تومان 432,000 تومان
7 خرید عمده کاور قابلمه کد E2 کاور قابلمه کد E2 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
8 خرید عمده کاور قابلمه کد E1 کاور قابلمه کد E1 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
9 خرید عمده کاور قابلمه کد E3 کاور قابلمه کد E3 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
10 خرید عمده پیشبند کد A2 پیشبند کد A2 ماهرو 24 عدد 17,000 تومان 408,000 تومان
11 خرید عمده پیشبند آشپزخانه کد A1 پیشبند آشپزخانه کد A1 ماهرو 24 عدد 17,000 تومان 408,000 تومان
12 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G1 ست دستگیره دو تکه کد G1 ماهرو 24 بسته 2,500 تومان 60,000 تومان
13 خرید عمده پیشبند کد A5 پیشبند کد A5 ماهرو 24 عدد 22,000 تومان 528,000 تومان
14 خرید عمده پیشبند کد A6 پیشبند کد A6 ماهرو 24 عدد 22,000 تومان 528,000 تومان
15 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B12 ست دم کنی سه تکه کد B12 ماهرو 24 ست 20,000 تومان 480,000 تومان
16 خرید عمده کاور قابلمه کد E5 کاور قابلمه کد E5 ماهرو 24 عدد 25,000 تومان 600,000 تومان
17 خرید عمده ست دمکنی سه تکه کد B7 ست دمکنی سه تکه کد B7 ماهرو 24 بسته 20,000 تومان 480,000 تومان
18 خرید عمده پیشبند کد A4 پیشبند کد A4 ماهرو 24 عدد 17,000 تومان 408,000 تومان
19 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B8 ست دم کنی سه تکه کد B8 ماهرو 24 بسته 22,000 تومان 528,000 تومان
20 خرید عمده نمگیر کد D3 نمگیر کد D3 ماهرو 24 عدد 21,000 تومان 504,000 تومان
21 خرید عمده ست آشپزخانه 13 تکه کد J5 ست آشپزخانه 13 تکه کد J5 ماهرو 24 عدد 150,000 تومان 3,600,000 تومان
22 خرید عمده ست آشپزخانه 6 تکه کد J3 ست آشپزخانه 6 تکه کد J3 ماهرو 24 عدد 60,000 تومان 1,440,000 تومان
23 خرید عمده ست آشپزخانه 14 تکه کد J2 ست آشپزخانه 14 تکه کد J2 ماهرو 24 بسته 150,000 تومان 3,600,000 تومان
24 خرید عمده ست آشپزخانه 6 تکه کد J1 ست آشپزخانه 6 تکه کد J1 ماهرو 24 بسته 45,000 تومان 1,080,000 تومان
25 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B5(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B5(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 15,000 تومان 360,000 تومان
26 خرید عمده پیشبند کد A3 پیشبند کد A3 ماهرو 24 عدد 17,000 تومان 408,000 تومان
27 خرید عمده ست دم کنی دو تکه کد ‌B3