دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده دستمال

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده دستمال سفره گلدار s+s دستمال سفره گلدار s+s کوروش 100 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده نمگیر کد D2 نمگیر کد D2 ماهرو 24 عدد 21,000 تومان 504,000 تومان
3 خرید عمده دستمال سفره رنگی s+s دستمال سفره رنگی s+s کوروش 100 عدد 5,000 تومان 500,000 تومان
4 خرید عمده دستمال آشپزخانه spong cloths دستمال آشپزخانه spong cloths کلین تکس 25 عدد 20,700 تومان 517,500 تومان
5 خرید عمده دستمال طرحدار نخی دستمال طرحدار نخی کلین تکس 24 عدد 14,450 تومان 346,800 تومان
6 خرید عمده دستمال تنظیف نخی دستمال تنظیف نخی کلین تکس 24 عدد 12,450 تومان 298,800 تومان
7 خرید عمده دستمال سنتی دستمال سنتی کلین تکس 24 عدد 11,000 تومان 264,000 تومان
8 خرید عمده دستمال آشپزخانه نخی دستمال آشپزخانه نخی کلین تکس 24 عدد 15,000 تومان 360,000 تومان
9 خرید عمده دستمال نظافت پنبه ای دستمال نظافت پنبه ای کلین تکس 24 عدد 15,000 تومان 360,000 تومان
10 خرید عمده دستمال آبگیر نخی ویژه دستمال آبگیر نخی ویژه کلین تکس 24 عدد 15,000 تومان 360,000 تومان
11 خرید عمده ست آشپزخانه 11 تکه کد J4 ست آشپزخانه 11 تکه کد J4 ماهرو 24 بسته 100,000 تومان 2,400,000 تومان
12 خرید عمده نمگیر ماهرو کد D1 نمگیر ماهرو کد D1 ماهرو 24 عدد 21,000 تومان 504,000 تومان