دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده داروهای گیاهی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی تقویت قوای جنسی شربت عرقیات ترکیبی تقویت قوای جنسی زوریک 24 عدد 5,000 تومان 120,000 تومان
2 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی فشار خون شربت عرقیات ترکیبی فشار خون زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
3 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی کبد شربت عرقیات ترکیبی کبد زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
4 خرید عمده عصاره خوراکی مقل ازرق عصاره خوراکی مقل ازرق کرویا 12 عدد 17,250 تومان 207,000 تومان
5 خرید عمده عصاره بوقناق عصاره بوقناق کرویا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده گیاه دم اسبی گیاه دم اسبی ژینکو 10 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده برگ ازگیل برگ ازگیل ژینکو 10 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی لاغری شربت عرقیات ترکیبی لاغری زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
9 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی چاق کننده شربت عرقیات ترکیبی چاق کننده زوریک 24 عدد 6,000 تومان 144,000 تومان
10 خرید عمده عصاره خوراکی بره موم عصاره خوراکی بره موم کرویا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده عصاره خوراکی فراسیون عصاره خوراکی فراسیون کرویا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده بسته درمانی هلیکوباکتر پیلوری بسته درمانی هلیکوباکتر پیلوری کرویا 12 بسته 150,000 تومان 1,800,000 تومان
13 خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی دیابت شربت عرقیات ترکیبی دیابت زوریک 24 عدد 9,000 تومان 216,000 تومان
خرید عمده شربت عرقیات ترکیبی تقویت قوای جنسی