دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده جعبه چای و نسکافه

خرید عمده ظرف دمنوش A 22
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 2,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 45,000 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش A 17
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 2,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 40,000 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 2,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 45,000 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش A 10
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 2,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 50,000 تومان