دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده جا نانی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سه پارچه متوسط سه پارچه متوسط کامل 8 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده سه پارچه کوچک سه پارچه کوچک کامل 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده سه پارچه بزرگ سه پارچه بزرگ کامل 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده جانانی جانانی کامل 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده سبد نان باتیس سبد نان باتیس زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F2 کیسه سبزی و نان کد F2 ماهرو 24 بسته 47,000 تومان 1,128,000 تومان
7 خرید عمده کیسه سبزی و نان کیسه سبزی و نان ماهرو 24 بسته 47,000 تومان 1,128,000 تومان
8 خرید عمده جانانی فرنام سایز 1 جانانی فرنام سایز 1 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده جانانی فرنام سایز 2 جانانی فرنام سایز 2 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3 جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده جانانی و جاسبزی فرنام سایز 4 جانانی و جاسبزی فرنام سایز 4 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده کیسه نون کیسه نون دیاموند 120 عدد 10,000 تومان 1,200,000 تومان
خرید عمده سه پارچه متوسط
خرید عمده سه پارچه کوچک