دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده جا برنجی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده جابرنجی 5 کیلویی جابرنجی 5 کیلویی کامل 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده جابرنجی 10 کیلویی جابرنجی 10 کیلویی کامل 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده جابرنجی 15 کیلویی جابرنجی 15 کیلویی کامل 18 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده جابرنجی 20 کیلویی جابرنجی 20 کیلویی کامل 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده سرویس جابرنجی 4 قلو کامل سرویس جابرنجی 4 قلو کامل کامل 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده سرویس جابرنجی 3 قلو کامل سرویس جابرنجی 3 قلو کامل کامل 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده جا برنجی روبیک جا برنجی روبیک روبیک 6 عدد 57,600 تومان 345,600 تومان
8 خرید عمده جابرنجی فرگل سایز 1 جابرنجی فرگل سایز 1 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده جا برنجی فرگل سایز 2 جا برنجی فرگل سایز 2 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده جابرنجی فرگل سایز 3 جابرنجی فرگل سایز 3 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده جابرنجی فرگل سایز 4 جابرنجی فرگل سایز 4 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده جابرنجی 5 کیلویی
خرید عمده جابرنجی 10 کیلویی
خرید عمده جابرنجی 15 کیلویی