دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده تم تولد

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده بشقاب لیوان تم تولد بشقاب لیوان تم تولد تولده 10 بسته تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده کاغذپرون دلاری وزری کاغذپرون دلاری وزری کوروش 50 عدد 6,200 تومان 310,000 تومان
3 خرید عمده کاغذپرون گل و قلب کاغذپرون گل و قلب کوروش 50 عدد 7,200 تومان 360,000 تومان
4 خرید عمده شمع استوانه سفید و مشکی شمع استوانه سفید و مشکی کوروش 15 عدد 20,000 تومان 300,000 تومان
5 خرید عمده لیوان بشقاب 30 عددی تولدی لیوان بشقاب 30 عددی تولدی کوروش 50 بسته 11,000 تومان 550,000 تومان
6 خرید عمده پاپکرن 10 تایی پاپکرن 10 تایی کوروش 50 بسته 4,500 تومان 225,000 تومان
7 خرید عمده کارد و چنگال 10 تایی کارد و چنگال 10 تایی کوروش 100 بسته 1,500 تومان 150,000 تومان
8 خرید عمده شمع مولتی به همراه استند شمع مولتی به همراه استند تولده 220 عدد 1,150 تومان 253,000 تومان
9 خرید عمده شمع عددی مولتی لیزری شمع عددی مولتی لیزری الماس بنفش 110 عدد 3,600 تومان 396,000 تومان
10 خرید عمده شمع مدل ماکارونی (مدل یک) شمع مدل ماکارونی (مدل یک) الماس بنفش 288 عدد 4,300 تومان 1,238,400 تومان
11 خرید عمده شمع مدل ماکارونی (مدل دو) شمع مدل ماکارونی (مدل دو) الماس بنفش 288 عدد 4,800 تومان 1,382,400 تومان
12 خرید عمده شمع مدل ماکارونی (مدل سه) شمع مدل ماکارونی (مدل سه) الماس بنفش 288 عدد 5,400 تومان 1,555,200 تومان
13 خرید عمده شمع ماکارونی (مدل چهار) شمع ماکارونی (مدل چهار) الماس بنفش 288 عدد 6,300 تومان 1,814,400 تومان
خرید عمده بشقاب لیوان تم تولد
خرید عمده کاغذپرون دلاری وزری
 • قیمت یک عدد : 6,200 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 310,000 تومان
خرید عمده کاغذپرون گل و قلب
 • قیمت یک عدد : 7,200 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 360,000 تومان
خرید عمده شمع استوانه سفید و مشکی
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 300,000 تومان
خرید عمده لیوان بشقاب 30 عددی تولدی
 • قیمت یک بسته : 11,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 550,000 تومان
خرید عمده پاپکرن 10 تایی
 • قیمت یک بسته : 4,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 225,000 تومان
خرید عمده کارد و چنگال 10 تایی
 • قیمت یک بسته : 1,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 150,000 تومان
خرید عمده شمع مولتی به همراه استند
 • قیمت یک عدد : 1,150 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 253,000 تومان
خرید عمده شمع عددی مولتی لیزری
 • قیمت یک عدد : 3,600 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 396,000 تومان