دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده اسید آلی

خرید عمده اسید سیتریک
  • قیمت یک عدد : 120,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 150,000 تومان
خرید عمده اسید فرمیک
  • قیمت یک عدد : 150,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 600,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 170,000 تومان
خرید عمده اسید استیک گلاسیال
  • قیمت یک عدد : 90,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 90,000,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 100,000 تومان