×
خرید عمده ادویه اعلا خورشتی
خرید عمده پودر زنجفیل
 • پودر زنجفیل
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 بسته
 • قیمت یک بسته : 8,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 102,000 تومان
خرید عمده پودر موسیر
 • پودر موسیر
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 8,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 102,000 تومان
خرید عمده پودر سیر
 • پودر سیر
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 بسته
 • قیمت یک بسته : 4,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : 58,800 تومان
خرید عمده زیره سبز
 • زیره سبز
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 10,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 126,000 تومان
خرید عمده زیره سیاه
 • زیره سیاه
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 15,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 180,000 تومان
خرید عمده پودر دارچین
 • پودر دارچین
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 84,000 تومان
خرید عمده پودر آویشن
 • پودر آویشن
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 بسته
 • قیمت یک بسته : 6,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 81,600 تومان
خرید عمده پودر فلفل سیاه
 • پودر فلفل سیاه
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 9,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 108,000 تومان
خرید عمده فلفل قرمز طیبه
 • فلفل قرمز طیبه
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 4,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : 58,800 تومان
خرید عمده ساشه ادویه تک نفره پرتوساب
خرید عمده سماق تکنفره پرتوساب
خرید عمده پودر دارچین صدف
 • پودر دارچین صدف
 • برند: صدف
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 26,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 318,000 تومان
خرید عمده زردچوبه صدف
 • زردچوبه صدف
 • برند: صدف
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 21,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 258,000 تومان
خرید عمده پودر فلفل سیاه صدف